Uppsatser

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Masteruppsats.png

Den medicinska fosterfördrivningen: En diskursanalys av läkarvetenskapens medikaliserande av fosterfördrivning 1870-1900, Masteruppsats 2020, http://hdl.handle.net/2043/31927

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Magisteruppsats.png

”…sedan är fröken fri” Fosterfördrivning och maktens dimensioner: En diskursanalys av ett rättsmål i Malmö 1892, Magisteruppsats 2019, http://hdl.handle.net/2043/28841

Den vardagliga liköppningen: Obduktion och liköppning i dagstidningarna under 1800-talets två sista decennier, Kandidatuppsats 2018, http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8957373