Om fritänkaren och folkskolläraren sven Nilsson

År 1879 häktades den skånska folkskolläraren Sven Nilsson och fördes till fängelset i Ystad. Skollärare Nilsson anklagades för att ha begått religionsbrott då han enligt bybor och byns präst hade yttrat åsikter som stred mot kyrkan.

Rättsfallet, som blev omfattande rör sig till stor del om en konflikt mellan gamla och nya föreställningar. Till saken hör att folkskolan vid tidpunkten skulle sekulariseras. Sedan slutet av 1860-talet hade det funnits riktlinjer om att bedriva en mer nationalistisk skolundervisning. Kristendomen ingick i svensk historia istället för att vara ett eget skolämne.  

Religionsmålet, som det kallades i dagstidningarna blev uppmärksammat i hela Sverige. Både för att andra lärda gav skollärare Nilsson sitt stöd samt för att det fanns många som vittnade om att han blev ovärdigt behandlad av rättsväsendet.

Artikel i Populär Historia om skollärare Nilsson utkommer under 2021.