Publikationer

”Oönskade foster fördrevs med fosfor”, Populär Historia 9/2020

Den medicinska fosterfördrivningen: En diskursanalys av läkarvetenskapens medikaliserande av fosterfördrivning 1870-1900, Masteruppsats 2020, http://hdl.handle.net/2043/31927

”En barnmorskas bidrag till 1800-talets abortrevolution”, Jordemodern April nr 2 2020

”…sedan är fröken fri” Fosterfördrivning och maktens dimensioner: En diskursanalys av ett rättsmål i Malmö 1892, Magisteruppsats 2019, http://hdl.handle.net/2043/28841