Utbildning

2021

Journalistik, medier och kommunikation, Umeå universitet

2020

Masterexamen i Historiska studier, Malmö universitet

Bildjournalistik, Att berätta med bilder, Mittuniversitetet

Kreativt skrivande, Linnnéuniversitetet

Att skriva barnlitteratur, Linnéuniversitetet

Makten över minnet, Linnéuniversitetet

2019

Medicin och makt i historisk belysning, Uppsala universitet

Magisterkurs i idéhistoria, Umeå universitet

2018

Filosofie kandidatexamen, Idé och lärdomshistoria, Lunds universitet

2015

Historia, Mittuniversitet

Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Journalistik, reklam och information, Hermods

Skrivande, Hermods