Kategoriarkiv: Rättshistoria

Om fritänkaren och folkskolläraren sven Nilsson

År 1879 häktades den skånska folkskolläraren Sven Nilsson och fördes till fängelset i Ystad. Skollärare Nilsson anklagades för att ha begått religionsbrott då han enligt bybor och byns präst hade yttrat åsikter som stred mot kyrkan.

Rättsfallet, som blev omfattande rör sig till stor del om en konflikt mellan gamla och nya föreställningar. Till saken hör att folkskolan vid tidpunkten skulle sekulariseras. Sedan slutet av 1860-talet hade det funnits riktlinjer om att bedriva en mer nationalistisk skolundervisning. Kristendomen ingick i svensk historia istället för att vara ett eget skolämne.  

Religionsmålet, som det kallades i dagstidningarna blev uppmärksammat i hela Sverige. Både för att andra lärda gav skollärare Nilsson sitt stöd samt för att det fanns många som vittnade om att han blev ovärdigt behandlad av rättsväsendet.

Artikel i Populär Historia om skollärare Nilsson utkommer under 2021.

Fosterfördrivning under 1800-talet

Under den senare delen av 1800-talet förgiftade sig tusentals kvinnor årligen med fosfor för att avbryta sina oönskade graviditeter. Fosforn skrapade de av från tändstickor vilket gjorde det till en lättillgänglig, men farlig metod. Vid samma tidpunkt fanns det barnmorskor både i Sverige och runt om i Europa som fördrev oönskade foster illegalt. En av dessa fosterfördrivande barnmorskor var Christina Angelin från Malmö som drev en illegal fosterfördrivningsverksamhet hemma i sin lägenhet. En verksamhet som besöktes av kvinnor nästan dagligen.

Artikeln ”En barnmorskas bidrag till 1800-talets abortrevolution” finns publicerad i tidskriften Jordemodern, April nr 2, 2020.