Populärvetenskap

Masterexamen i historiska studier VT 2020. Forskningsintresse: kvinnohistoria, rättshistoria, medicinhistoria och maktrelationer.

Populärvetenskaplig artikel i facktidningen Jordemodern samt tidskriften Populär Historia augusti 2020 som berör 1800-talets aborter. 
Recension i Historisk Tidskrift som utkommer under hösten 2020.