Historieskribenten

I mitt sökande i historiska källor finner jag ofta guldkorn. Med guldkorn menar jag händelser i historien som mitt högst subjektiva jag anser borde lyftas fram och förmedlas vidare. Det kan handla om den ”sinnesslöa” 1800-talsflickan som möjligtvis hade en maximal otur och råkade ut för allt som kunde gå fel eller så kanske hon brändes till döds av sina egna föräldrar. En annan historia berör den gravida Köpenhamnskvinnan som hittades skjuten i Båstad. Också denna händelse utspelade sig på 1800-talet. Om kvinnan hade tagit sitt eget liv eller blivit mördad framkommer inte i materialet jag har läst, men obduktionen visade att hon inte bar på något foster utan en trekilos tumör i buken.

Det är möjligt att dessa så kallade guldkorn är färgade av mitt intresse för brott i historien. Men ibland faller ögonen även på något så banalt som en mans dikt om den perfekta hustrun. I dikten skildras inga mord, den förmedlar istället en mans syn på den fulländade kvinnan. Det är uppenbart att något sådant inte existerar.  

Många händelser som har utspelat sig i historien försvinner med tiden och i samtalen som fortgår mellan generationer. Kanske upphör farmors historier att existera med hennes bortgång eller så lyckas barn och barnbarn föra berättelserna vidare ytterligare några generationer. Men tids nog går de flesta berättelser upp i rök, som om människorna aldrig existerat eller situationen aldrig ägt rum. Ändå finns det en del händelser som har lyckats påverka efterlevande i århundraden. Som historien om Sandby borg på Öland som trots att det har gått över sexhundra år sedan det som kommit att kallas för massaker utspelade sig, har påverkat vardagliga samtal i bygden runtomkring.

Ambitionen med Historieskribenten är att vid upptäckten av ett nytt guldkorn och i mån av tid lyfta fram händelser i historien som sedan länge har glömts bort. Historier som mer eller mindre format den samtid som vi nu lever i. Vem vet vilken väg historien hade tagit om inte dessa händelser hade ägt rum.

/Petronella

Sidan finns även på instagram under namnet @reanco.se

Please reload